Karate

Wado Ryu style

woman wearing karate gi

Bij Karel Gietelink Sport kunt u deze energieke vechtsport leren op een sportieve en gestructureerde manier. Het is geschikt voor jong en oud, maar ook voor beginners en voor veteranen.

Wij hanteren de 'zachte' methode waarbij wij elkaar nèt niet raken: de wadokai stijl. Er wordt getraind met kussens om de schop- en stootkracht te vergroten. Hierdoor is de blessure kans kleiner dan bij 'full-contact' karate.

Wado-Ryu

KBN examen eisen stijlgroep Wadokai
man in white button up shirt and green necktie
children participating in martial art sparring
Wado Ryu zie: https://www.kbn.nl/wp-content/uploads/2020/10/KBN-Exameneisen-stijlgroep-Wado-1e-dan.pdf
1e Dan (minimaal 1 jaar 1e kyu)
1.1 Kihon
De kihon dient zowel links als rechts uitgevoerd te kunnen worden.
• Tsuki waza stoottechnieken
Junzuki
Gyakuzuki
Junzuki no tsukomi
Gyakuzuki no tsukomi
Tobikomizuki
Kette junzuki
Kette gyakuzuki

• Geri waza traptechnieken (uitgevoerd vanuit zenkutsu dachi)
Maegeri
Mawashigeri
Sokutogeri
Ushirogeri

• Uke waza afweertechnieken dienen zowel voorwaarts als achterwaarts uitgevoerd te kunnen worden.
Jodan uke
Uchi uke
Soto uke
Shuto uke
Gedan barai

• Uchi waza slagtechnieken
Tetsui (uitgevoerd in hanmi/zenkutsu dachi en/of shiko dachi)
Uraken (uitgevoerd in hanmi/zenkutsu dachi en/of shiko dachi)

De volgende standen en houding zijn in het examenprogramma opgenomen. De kandidaat dient deze met diverse technieken te kunnen toepassen.
Zenkutsu dachi
Nekoashi dachi (mahanmi no nekoashi-, hanmi no nekoashi-, shomen no nekoashidachi)
Kokutsu dachi
Naihanchi dachi
Shiko dachi
Hanmi gamae

De volgende verplaatsingen zijn in het examenprogramma opgenomen. De kandidaat dient deze met diverse technieken te kunnen toepassen.
Ayumi ashi
Surikomi ashi
Tsugi ashi
Yori ashi

De kandidaat kent de volgende begrippen en toont dit door deze toe te passen:
Shisei (technisch correcte stand en lichaamshouding)
Zanshin (alertheid)
Ki-ai (harmonie in energie)

1.2 Renraku waza
1. De kandidaat dient de renraku waza zowel rechts als links te kunnen uitvoeren. Hidari hanmi gamae, migi zenshinshite jodan-chudan renzuki, hidari surikomi ashi migi mae geri, migi tobikomizuki, migi hanmi gamae. Gevechtshouding links voor. Met rechts voorwaarts stappend, rechts op hoofdhoogte en links op midden-hoogte stoten, vervolgen met slipstap (links) met voorwaartse trap (rechts) en uitvalstoot rechts, gevechtshouding rechtsvoor.
2. Hidari hanmi gamae, ushiro yori ashi (sagatte) hidari hanmi no nekoashi dachi shuto uke, migi mawashi geri, gyakuzuki, migi hanmi gamae. Gevechtshouding links voor. Links voor blijvend achterwaarts slippen met wering met de snijkant van de hand in "katstand", met rechts cirkeltrap, met links een tegengestelde stoot, gevechtshouding rechts voor.
3. Hidari hanmi gamae, naname mae yori ashi, migi sokuto geri fumikomi, shiko dachi migi tate uraken, hanmi gamae gyaku zuki, migi hanmi gamae. Gevechtshouding links voor. Naar links diagonaal voorwaarts slippen, rechtse zijwaartse trap met mesvoet op kniehoogte, vanuit vierkante stand rechtse slag met rugzijde vuist (van boven naar beneden), gevechthouding tegengestelde stoot, gevechtshouding rechtsvoor terug in frontale richting.

1.3 Kata
De kandidaat dient de kata Kushanku en Naihanchi, en maximaal twee kata uit de lijst van Pinan kata te tonen. De keuze wordt bepaald door de examinator.
Pinan nidan
Pinan shodan
Pinan sandan
Pinan yondan
Pinan godan
Kushanku
Naihanchi

1.4 Yakusoku gumite afgesproken stijl-partnervormen
• Sanbon gumite
1 oefening aanval jodan tsuki
1 oefening aanval chudan tsuki
1 oefening aanval geri

• Ippon gumite
2 oefeningen aanval jodan tsuki
2 oefeningen aanval chudan tsuki
2 oefeningen aanval geri.

• Ohyo gumite
3 oefeningen
• Kihon gumite
3 oefeningen (nummer 1 t/m 3)

1.5 Keuze onderdeel de kandidaat heeft de keuze uit de volgende onderdelen:
• Jiyu gumite, 1 minuut verdedigen, 1 minuut aanvallen, 1 minuut compleet gevecht. Het complete vrije gevecht omvat alle karatetechnieken, op een veilige en respectvolle manier toegepast. Maximaal 3 sets.
• Shiai gumite: Aan de exameneis is voldaan wanneer 1 examenpunt is verzameld op een van de regionale of nationale evenementen van de KBN en dit is geregistreerd in het paspoort door de organiserende W.O.C.
• Enbu: demonstratiegevecht van minimaal 1.30 minuut. Hierbij dient het initiatief tijdens het gevecht steeds te wisselen (er worden geen wapens gebruikt).

Bijlage A. Verklarende woordenlijst
Ayumi ashi hele stap
Gamae gevechtshouding
Hanmi lichaam half weggedraaid
Jiyu gumite vrij vechten waarbij ‘alle’ technieken gecontroleerd worden
Mae voorwaarts
Naname diagonaal
Ohyo gumite toepassings-partnervorm
Renzuki combinatie van stoten
Sagatte achterwaarts verplaatsen
Shiai wedstrijd
Surikomi ashi slipstap
Tachi kata standen
Tate 'verticale lijn'
Tori Aanvaller
Tsugi ashi verplaatsing waarbij de stand eerst verkleind wordt en vervolgens vergroot; aansluitpas
Yori ashi glijdende verplaatsing waarbij de stand eerst vergroot wordt en daarna verkleind; glijdende stap
Zenshinshite voorwaarts gaand (binnendringend)

Bijlage B. Toelichting bij de eisen •
Ad 1.3 De kata dienen te worden uitgevoerd conform de technische richtlijnen van Wadoryu Ohtsuka, Wadoryu Suzuki of Wadokai. (zie het boek: Shitei gata)
• Ad 1.4.4 Ohyo gumite: een serie van 8 vormen ontwikkeld door Suzuki sensei. Als alternatief kunnen 8 ohyo-vormen of kumite-gata van Ohtsuka sensei getoond worden. Kihon gumite zijn principe kata. De kandidaat toont deze kata conform de technische richtlijnen van Wadoryu Ohtsuka, Wadoryu Suzuki of Wadokai.
• Ad 1.5 Shiai: (Voormalige) leden van de nationale kernploeg kumite hebben vrijstelling.
Enbu: Het demonstratiegevecht is ingestudeerd. Improvisatie is niet toegestaan!

2e Dan zie:
https://www.kbn.nl/wp-content/uploads/2020/10/KBN-Exameneisen-stijlgroep-Wado-2e-dan.pdf
3e Dan zie:
https://www.kbn.nl/wp-content/uploads/2020/10/KBN-Exameneisen-stijlgroep-Wado-3e-dan.pdf
4e Dan zie:
https://www.kbn.nl/wp-content/uploads/2020/10/KBN-Exameneisen-stijlgroep-Wado-4e-dan.pdf
5e Dan zie:
https://www.kbn.nl/wp-content/uploads/2020/10/KBN-Exameneisen-stijlgroep-Wado-5e-dan.pdf
man wearing karate gi standing on road
boy doing karate routines during golden hour